Naslov članka na samoj slici ili pored nje, prvo je, a često i jedino što posetilac sajta vidi od našeg posta. Ako imamo dobar naslov, pa još „pojačan“ pratećom ilustracijom (fotografija, karikatura, gif…) šansa da naš tekst bude pročitan ili bar „skeniran“ značajno raste.

Dobar naslov i prva slika

Većina početnika svu svoju pažnju usmeri na tekst, svakako veoma važan – suštinski deo posta. Profesionalci ili oni iskusniji blogeri dođu brzo do spoznaje da je naslov i „pridružena slika“ zapravo uslov da taj sadržaj uopšte bude primećen i konzumiran. Oni su zapravo „istureni“ deo našeg posta koji se bori za pažnju među nebrojenim tekstovima na nepreglednom vebu.

Samo tekstovi sa dobrim ( jasan, intrigantan, obećavajući…) naslovom koji je uz to „pojačan“ dobrom ilustracijom dobiju istinsku priliku. Tekstovi bez njih značajno smanjuju šanse.

Podnaslov ili odlomak kako ga WP zove može dati značajan doprinos ovom utisku ali o njemu i načinu upotrebe više u posebnom članku.

Kako izgleda dobar naslov?

Dužina naslova zbunjuje mnoge. Sa jedne strane srećemo veoma duge naslove sa rečima naizmenično pisanim velikim i malim slovima, boldovanim i raznobojnim…

Sa druge strane preporuke za SEO kažu da naslovi trebaju biti do nekog broja reči (7-8) ili karaktera (50-60-70) u zavisnosti od alata i vremena provere. Različiti alati savetuju različite stvari.

Rekao bih da ovi drugi zarađuju dobar SEO a da ga oni prvi troše KONVERTUJUĆI GA u neke druge ciljeve.

Dodatak koji trenutno koristim i preporučujem kaže da je preporuka za dužinu naslova ovog konkretnog teksta do 55 karaktera .

Yoast dodatak za SEO – na ovom članku tako savetuje

Ključna reč u naslovu, najbolje na početku učiniće da nas pretraživači dobro indeksiraju i ocene i to je otprilike deo koji je važan mašinama.

Za dopasti se ljudima, zaintrigirati ih i navesti ih da „kliknu“ i pogledaju vaše delo (i vrate se opet) potrebno je još i „ono nešto„… Najbliže reči su kreativnost, vrednost, autentičnost, zanimljivost, korisnost…

Do tih se kvaliteta dolazi vremenom i radom, pa pišite i učite. Pišite o učenju i učite pišući…

Dobar naslov se desi, a verovatnoća raste sa brojem objavljenih članaka. Pišite…