Izrada sajta: rezime

  1. U daljoj prošlosti bila skupa i tehnički zahtevna
  2. U bližoj prošlosti postala svima dostupna, jeftinija i mnogo moćnija
  3. Danas je pravo vreme za „razvoj vlastitog veb mesta“
  4. Za deo poslova postaje neophodnost u bliskoj budućnosti.

Izrada sajta, više nije tehnički ili finansijski posebno zahtevna. Prestala je biti privilegija „velikih firmi“ i računarskih štrebera.

U jednom periodu samo su oni, bili dovoljno „moćni“ za poduhvat gradnje vlastitog veb mesta. Prvi jer su mogli platiti na početku veoma skupe resurse i još skuplje „graditelje“. A drugi jer su se dovijali kroz razne, manje ili više uspešne samogradnje, usput učeći i gradeći reference.

izrada sajta
Kameno doba – Foto: Pixabay.com

Sve ovo dešavalo se u davna pradavna vremena, u kameno, pa zatim bronzano doba veba, pre dobrih petnaest do dvadesetpet godina. Duga priča o tome ipak je za neku drugu temu koja će biti jednom napisana…

Sledeći period (od pre petnaestak godina pa negde do skora) obeležili su blogovi, dolazak bržih širokopojasnih veza, pa društvene mreže i sve veći broj korisnika interneta…

Izrada sajta u tom periodu pratila je nekoliko opštih, društvenih i privrednih tendencija. Uostalom kao i uvek, ogledaloje samo pokazivaloodraz, pojedinaca, države ili društva…

Taj period završio se negde 2017-2018. ozbiljnim gubitkom poverenja u društvene mreže, posle niza afera koje su potresle svet.

Vraćamo se na „Sada i ovde“.

Izrada sajta: kome i zašto treba vlastito veb mesto?

Na vebu kao i u realnom svetu, postoje pravila. Neka od tih pravila su opšta i imaju snagu zakona, njih naravno moramo poštovati. Većina pravila je ipak interna , i određuje ih „domaćin“ ili vlasnik konkretnog veb mesta.

Važnost ovih pravila i internet bon-ton zaslužuju poseban tekst, pogotovo ako vi trebate da ih uvedete na vašem veb mestu…

Na bilo kom mestu, osim na VAŠEM VEB SAJTU, vi ste gost. Vaš „domaćin“, može vas zamoliti da odete, ili jednostavno vas grubo izbaciti. Ponekad vam neće čak dopustiti da pokupite svoje krpice.

Izrada sajta danas, dobra je ideja i iz još jednog razloga, Budućnosti.

Izrada sajta
Foto: Pixabay.com