Veb osnove je serija tekstova namenjena:

  • Početnicima u svetu izrade sajtova koji žele naučiti osnove zanata…
  • Ljudima koji imaju potrebu da svoje poslovanje predstave, započnu ili prošire na svom deliću veba – vlastitom veb sajtu.
  • Svima onima koji se na vebu snalaze ali ih zanima i malo više…
Veb osnove
Korisno je znati osnove veba i ako smo samo konzumenti sadržaja

Veb osnove su i u svojoj najsvedenijoj formi obiman materijal koji zahteva više tekstova sa opisima, objašnjenjima, podelama, nabrajanjima…

U ovom serijalu nastojaću se držati upravo te najsvedenije forme, sa više ilustracija i  minimumom neophodnog teksta u prvom planu. Ideja je dobiti tekst koji podseća na podvučene delove u knjizi. ili skripte (sveske) za učenje.

Veb sajtovi su za većinu posetilaca pre slikovnice nego veliki tekstovi, pa je ovakav pristup ne samo oku ugodniji, nego i bolji sa još nekih aspekata…

Za one koji pored najosnovnijeg prikaza žele i kratko pojašnjenje tu je tekst u drugom planu.

Osnove veba korisno je znati i ako smo samo konzumenti sadržaja, za vlastiti sajt to je neophodnost.
Pera vebadžija