Putevi do sajta veoma su različiti, praktično neponovljivi.

Ako naručilac  nekad i poželi da novi sajt liči na neki sajt-uzor ili autori požele ponoviti isti uspešan postupak, ne postoje nikada identični uslovi, sadržaji, alati…

Putevi do sajta, sve se menja i teče
Putevi do sajta, sve se menja i teče

Ta „neponovljivost“ i beskrajna raznovrsnost kombinacija čini svaku podelu, uopštavanje i precizan opis veb mesta skoro „Sizifovim poslom“.

Čak i klonirani sajtovi (vizuelno identični) pravljeni sa „prevarnom namerom“ da se lažno predstave, zapravo se poprilično razlikuju…
Najveća razlika je u funkcionalnostima, nameri i suštini.

Ipak za praktrične potrebe, u „različitim fazama izrade“, dobro dođu ove podele i opisi kao i skice, nacrti ideja,tekstova…

Sličnom potrebom vođeni, iako nesavršene, koristimo ih i ovde. Bolje za sad nemamo.

Jednu takvu moguću podelu iskoristićemo za prikaz odgovora na pitanje iz naslova: koji su putevi do sajta? Odnosno: ko pravi tu internet magiju u vaše ime i na vašem veb mestu?

Kada odlučite „Hoću svoj sajt“, ovo su vam opcije:

Sve radite sami

Sve radite sami. Osmišljavate, kodirate, pravite sadržaje, radite promociju…

Vi smišljate, drugi rade deo koji ne umete sami

Vi osmišljavate, odabirete, kreirate sadržaje…

Drugi rade vi odabirate, odobravate i vodite

Najčešća situacia u realnom svetu. U više varijanti…

Ideja, želja i novac su vaši, ostalo rade profesionalci

Veliki budžeti ali i visoki zahtevi…

Svaka od nabrojanih opcija ima svoje ozbiljne prednosti ali i ograničenja, pa i mane. O tome više u pojedinačnim člancima koje svakako zaslužuje svaki od ponuđenih izbora. Ideja je da se pre „konačnog izbora“ upoznate sa brojnim mogućnostima.

Mogućnosti su zapravo nebrojene, stavke unutar ova četiri izbora mogu se kombinovati na bezbroj načina, koji uključuju različite saradnike, tehnologije, pristupe…

Ova podela je samo kostur-armatura na koju možete dograditi „svoj način izrade veb sajta„. On će biti proizvod vaše jedinstvene kombinacije, odnosno vaših stvarnih potreba, želja i raspoloživih resursa.