Интернет – велика заједница људи и машина

Интернет, реч и појам са мноштвом дефиниција. Једну од њих цитираћу као увод у тему, али акцент ће бити на мало другачијој „тачки гледања“.

Та тачка треба да нам обезбеди добру перспективу за причу која следи. Прича је о комуникацији, људи и машина, људи и људи и машина међусобно.

Интернет је светски систем умрежених рачунарских мрежа који је трансформисао начин на који функционишу комуникациони системи. Почеци интернета се вежу за стварање ARPANET-а, 1969. године, мреже рачунара под контролом Министарства одбране САД. Данас, интернет повезује милијарде рачунара широм света на један нехијерархијски начин. Интернет је производ споја медија, рачунара и телекомуникација.
„Wikipedia“

У моменту док читате овај текст, исту радњу обављају и барем две машине, ваш браузер и сервер сајта који сте посетили.

Заправо машина је у том ланцу вероватно много више, јер постоји мноштво послова које је потребно обавити да садржај пређе пут између.

интернет мапа
Визуализација количине путева на интернету. Аутор: The Opte Project – Originally from the English Wikipedia; description page is/was here., CC BY 2.5, Веза

Ко за кога пише и ко шта чита на интернету?

Ви читате текст, састављен од речи, које сам ја покушао сложити у смислену, вама занимљиву целину.

Ваш браузер чита и мало више од тога, поред текста који за вас припрема, он чита и „код“. Тај код у конкретном случају, састоји се о хтмл-а, цсс-а и јава скрипта.

Сервер који тај код послужује, чита и извршава неки другачији код (Php, SQL). Тај код својим извршавањем производи поменути html, уписује, мења или добавља податке из базе података…

Поента је следећа: и текст и код писао је човек, али за другачијег „слушаоца“ или партнера у комуникацији. У првом случају тај човек је писац, и пише за другог човека. У другој улози је кодер и пише вашем браузеру или за ваш сервер.

У том систему постоји још један тип комуникације, нама људима најмање видљив, иако је комплетан систем креиран управо људском инвентивношћу. То је комуникација између машина.

Интернет и послови око и на њему

У овом „кључу“, односно кроз ова три типа комуникација, покушаћу систематизовати  и описати послове везане за ИЦТ.

Scroll to Top