Internet, reč i pojam sa mnoštvom definicija. Jednu od njih citiraću kao uvod u temu, ali akcent će biti na malo drugačijoj „tački gledanja“.

Ta tačka treba da nam obezbedi dobru perspektivu za priču koja sledi. Priča je o komunikaciji, ljudi i mašina, ljudi i ljudi i mašina međusobno.

U momentu dok čitate ovaj tekst, istu radnju obavljaju i barem dve mašine, vaš brauzer i server sajta koji ste posetili.

Zapravo mašina je u tom lancu verovatno mnogo više, jer postoji mnoštvo poslova koje je potrebno obaviti da sadržaj pređe put između.

internet mapa
Vizualizacija količine puteva na internetu. Autor: The Opte Project – Originally from the English Wikipedia; description page is/was here., CC BY 2.5, Veza

Ko za koga piše i ko šta čita na internetu?

Vi čitate tekst, sastavljen od reči, koje sam ja pokušao složiti u smislenu, vama zanimljivu celinu.

Vaš brauzer čita i malo više od toga, pored teksta koji za vas priprema, on čita i „kod“. Taj kod u konkretnom slučaju, sastoji se o html-a, css-a i java skripta.

Server koji taj kod poslužuje, čita i izvršava neki drugačiji kod (Php, SQL). Taj kod svojim izvršavanjem proizvodi pomenuti html, upisuje, menja ili dobavlja podatke iz baze podataka…

Poenta je sledeća: i tekst i kod pisao je čovek, ali za drugačijeg „slušaoca“ ili partnera u komunikaciji. U prvom slučaju taj čovek je pisac, i piše za drugog čoveka. U drugoj ulozi je koder i piše vašem brauzeru ili za vaš server.

U tom sistemu postoji još jedan tip komunikacije, nama ljudima najmanje vidljiv, iako je kompletan sistem kreiran upravo ljudskom inventivnošću. To je komunikacija između mašina.

Internet i poslovi oko i na njemu

U ovom „ključu“, odnosno kroz ova tri tipa komunikacija, pokušaću sistematizovati  i opisati poslove vezane za ICT.