Most je…

Najčešći rezultat DIGITALIZACIJE na naš način je PROMENA NA ISTO.

Most
Most preko digitalnog jaza

Tranziciju iz našeg kaobojagi socijalizma u ovaj skoro kapitalizam nekako i pregurasmo. Istina uz ozbiljne povrede. Ali ova „nova tranzicija“ iz analogne u digitalnu „stvarnost“ ozbiljno preti da nam i kao pojedincima (u velikom broju) i kao društvu  dođe glave.

Digitalni jaz toliko je dubok da ne postoji način da se po dnu pregazi jer dna nema, a nema ni vode koju bi mogli preplivati…

Ostaje nam samo nada u mogućnost izgradnje virtuelnih mostova ili večno ostajanje na jednoj od strana na kojoj se zatekosmo.

Za neke je to pretežak a za mnoge i nepotreban napor, jer čini im se da na drugoj strani sem kiselog grožđa i nema ničeg vrednog.

Kvantni most preko digitalnog jaza

Ovaj sajt je moj pokušaj izgradnje tog mosta, i poziv da probate isto …