Predstavite sebe proizvod ili uslugu – vlastitim Veb sajtom.

Za dobro predstavljanje potrebne su četiri ključne stvari, odnosno potrebno je da:

  • Dobro poznajete to što predstavljate
  • Verujete u vrednosti koje preporučujete
  • Veoma ste motivisani za uspeh vaše kampanje
  • Poznajete tehnike koje su potrebne svakom prezenteru

Profesionalac će se osloniti najviše na zanat (iskustvo i tehnike), ali u prve tri oblasti prednost je na vašoj strani

Tri od četiri uslova VAS preporučuju kao najboljeg kandidata. Ako savladate barem osnove četvrtog, niko taj posao neće uraditi bolje od vas samih.
Predstavite sebe proizvod ili uslugu

Izrada veb prezentacije (sajta) u nekim je tehničkim aspektima za većinu korisnika prezahtevna, ali izrada i izbor sadržaja: tekstova, fotografija, recenzija… svakako je posao za samog „domaćina“ sajta.

Predstavite sebe proizvod ili uslugu na društvenim mrežama

Važan deo vašeg marketinškog nastupa – odnosno vašeg „veb prisustva“ su društvene mreže. Koje konkretno i na koji način (učestalost objava, vrsta sadržaja, plaćeno oglašavanje…) zavisi najviše od vaše ciljne grupe. Trebate biti tamo gde su vaši potencijalni ili postojeći pratioci, klijenti, kupci…

Aktivnost na mrežama zavisiće od mnogo faktora a najviše od karaktera same društvene mreže na kojoj ste aktivni. Ipak vaš primarni cilj trebao bi biti da vaše pratioce dovedete do vašeg veb mesta. Odnosno da svoje pratioce pretvorite „konvertujete“ u posetioce vašeg sajta.

Jedna od najvažnijih uloga, dobro vođenih kampanja na društvenim mrežama, upravo je promocija veb sajta. Vaša najvažnija komunikacija treba da se nastavi tu u vašem domaćem digitalnom prostoru.

Važna uloga LENDING stranica

Lending stranica – stranica gde „sleću“ posetioci sa vaših društvenih mreža, plaćenih oglasa, pr tekstova, gostujućih blogova… Ova prva stranica koju vide vaši posetioci nije obavezno prva stranica (home) stranica vašeg sajta.

Bilo bi dobro da za svaki proizvod (kampanju) imate posebnu lending stranicu. Odnosno da ove stranice budu prilagođene ciljnoj grupi ili proizvodu…

Ove stranice, ulazne su stranice vašeg prodajnog levka, i najvažnije stranice za uspeh vašeg sajta. Svaka pojedinačna LENDING stranica ima za cilj da predstavite sebe proizvod ili uslugu na način da izazovete određenu akciju (kupovinu, učlanjenje, javljanje…)