Koji windows bih preporučio i gde se može kupiti? Pitanja su na koja često odgovaram.

Ona dolaze najčešće iz sektora preduzetnika i malih preduzeća, jer iako u njima postoje računari, najčešće ne postoji osoba zadužena za njihovo održavanje (sistem administrator). Odnosno zaposleni su samo korisnici a povremene popravke ili podešavanja obavlja im neko sa strane.

Ovaj članak je način da taj odgovor bude ne samo meni lakši (podelim link ili otvorim veb stranicu) nego i korisniku pregledniji i razumljiviji.

Kompletniji i standardizovan odgovor, sprečava čestu pojavu, da se važna stavka jednostavno previdi i preskoči. Bilo od onog ko daje preporuku ili od onog ko je sluša. Razlog je lako razumljiv – opcija i izbora je zaista mnogo.

Mogućnost da se članak više puta pročita ili video više puta pregleda veoma je korisna, jer većina kupaca sreće se po prvi put sa nekoliko novih pojmova i koncepata.

Velike firme, ustanove, škole… imaju osobu ili IT sektor koji će odabrati za sve korisnike, vodeći računa o potrebama, ceni, bezbednosti, legalnosti… Za njih su u ponudi različiti načini ugovornog licenciranja: enterprajs za baš velike, edu za škole, fakultete…

Pored ovih proizvoda namenjenih za količinsko-ugovorno licenciranje (više od pet proizvoda) postoje i maloprodajne (retail) Home i Profesional verzije operativnog sistema.

Ovo je bolji izbor za one koji nemaju admina, mnoštvo računara ili velike potrebe za softverom… više o ponudi ovih windowsa u odličnom videu ispod.

Koji windows – rezime po vrsti licence

OEM – već preinstaliran ili kupljen uz nov računar (na istom računu).

GGK – za legalizaciju postojećeg računara. Možete uraditi reinstalaciju ili aktivirati (legalizovati) postojeću instalaciju.

FPP – za razliku od prethodna dva koji su vezani za postojeći hardver (računar) i sa otpisom računara gubite i njih, ova licenca je prenosiva na vaš sledeći računar (deinstalacija sa prethodnog)

Koji windows izabrati? Najnoviji ili stabilan i istestiran OS? Preporuka većine admina je sačekati prvi servis paket…odnosno ozbiljno testiranje i stabilizovanje novog sistema pre uvođenja u produkciju.

Ostale razlike: izbor jezika, podrška za domen(pro), umrežavanje u mreže ravnopravnih računara ili grupe, arhitektura sistema (32 ili 64 bita)… ostaju nam za neki drugi put.

Gde kupiti? Pregled dostupnih trgovina za konkretan proizvod na domaćem vebu.

Gde kupiti i koji windows
Pretraga nam može doneti i uštedu. Pogledajte proizvod u više prodavnica.